Tjänstepensionsbloggarens sammanfattning av Almedalen

ptk_seminarium_almedalen

I guiden till årets Almedalsvecka finns det listade över 3 000 seminarier, debatter och andra typer av evenemang – det vill säga en aldrig sinande källa till insikt, kunskap och intressanta möten.

Själv har jag under mina fyra dagar besökt en bråkdel av alla dessa, men å andra sidan är ju allting som sägs och debatteras i Almedalen inte av intresse för mig.

De mest minnesvärda för mig, förutom PTKs två egna seminarier, var till exempel Nima Sanandaji som i samarbete med LIF – de forskande läkemedelsföretagen berättade om ett aktivt åldrande och vägen till fler friska år. Ett intressant faktum är att en femtedel av Sveriges befolkning är över 65 år, likaså att det idag är 100 gånger vanligare att någon firar sin hundraårsdag jämfört än för 150 år sedan. Vilka utmaningar och möjligheter!

Alectas seminarium med den fyndiga rubriken ”Läcker din pension” lockade storpublik som återigen blev varse hur viktigt det är med låga kostnader i pensionssparandet. Alecta konstaterar att en procents avgift under en 40-årig spartid minskar pensionskapitalet med en femtedel, otroligt mycket pengar i minskad pension.

Pensionsmyndigheten fokuserade på sitt seminarium ”kvinnor och pension – en utmanande riskgrupp?” på det faktum att kvinnor riskerar att få en dålig pension på grund av ett icke jämställt samhälle. Kvinnor har lägre löner och jobbar deltid i större utsträckning vilket påverkar den slutliga pensionen negativt.

AMF Fonders vd Gunilla Nyström slår på, Minpensions seminarium om psykologernas syn på pensionsinformation, hål på myten om att det är ekonomiskt väldigt pensionsmässigt olönsamt att dela på deltidsarbetet.

Det mest spännande evenemang jag besökte var Debatt-sm om pensioner där olika debattörer tävlade med varandra i argumentation kring ett aktuellt pensionsämne. Himla kul grepp och duktiga debattörer som verkligen gav inspiration och goda skratt. Vann gjorde Hannes Hervieu.

Med allt detta i huvudet avrundar jag årets första halva och ser fram emot en härlig sommar då jag ska smälta alla intryck och njuta av ledigheten, hoppas att du gör detsamma!

Glad sommar!

PS: Bilden visar PTKs seminarium där åhörare och panel svarar på frågan om vi kan tänka oss att jobba efter 65 år:-)

 

 

Fri flytträtt – javisst!

flyttkartonger

Att själv bestämma över sin egen ekonomi känns som en självklarhet för de allra flesta i Sverige. I dagens samhälle har vi ju alla möjligheter att fatta egna beslut om vilken sort och leverantör vi vill ha av olika varor och tjänster. Det ska så klart gälla även för våra pensioner – du ska själva kunna få välja var du vill ha dina pengar och du ska kunna flytta om du är missnöjd.

PTK är självklart för fri flytträtt, vi har det obegränsat inom våra pensionsplaner. Vi har dock valt att inte ha flytträtt utanför våra upphandlade placeringsalternativ, eftersom vi inte kan pressa priserna där. Vi är övertygade om att fri flytträtt utan vår upphandling skulle leda till betydligt högre avgifter både för det förvaltande kapitalet och för flyttkostnader, något som inte gynnar oss med ITP.

Inom ITP finns det cirka 90 fonder att välja mellan och det går alldeles utmärkt att flytta sparandet dit man vill inom de upphandlade bolagen och deras produkter. Bolagen har rätt att ta ut en administrativ avgift vid flytt på maximalt 500 kronor per försäkring, och flera tar inte ut någon avgift alls.

Inom premiepensionen finns det cirka 800 fonder att välja mellan och det är enkelt och kostnadsfritt att flytta mellan fonder när man så önskar.

Det finns alltså stora möjligheter att till ringa, eller ingen kostnad alls ha stort inflytande på den egna pensionen och flytta sina pengar dit man vill.

Då är det faktiskt både deprimerande och stötande att läsa att en flytt av pensionskapital kan kosta flera tiotusentals kronor!

Det finns uppenbarligen anledning att komma med ett tips till alla som saknar kollektivavtal eller har/blir rekommenderade alternativa pensionslösningar – läs noga igenom villkoren.

Ett litet pennstreck kan i värsta fall kosta hur mycket som helst, och med procentuella avgifter på kapitalet vet du den riktiga kostnaden först efteråt.

 

Internet är den nya naturen

PV3_studiobild

Nu börjar det bli dags att lägga de sista pusselbitarna innan semestern. Visserligen jobbar jag ytterligare några veckor innan jag går på sommarledighet, men påbörjandet av nya stora projekt är klart begränsat så här års.

Jag har däremot precis avslutat ett projekt som varit fantastiskt roligt att jobba med – att spela in podcasten ”Pensionärsvarning”.

I fem program har programledaren Olle Palmlöf och jag träffat intressanta gäster och diskuterat roliga ämnen.

Nu är program nummer tre publicerat och temat är framtiden och teknik. Eftersom jag själv inte anser mig vara speciellt intresserad av eller bevandrad i teknik kändes ämnet något främmande för mig personligen. Jag kan nog till och med erkänna att jag känt lite rädsla inför teknik.

Men tack vare de spännande gästerna Bodil Jönsson och Karin Adelsköld, fick jag mig en helt annan bild av vad teknik kan vara.

Det bästa av allt är att jag fick jag mig en tankställare kring min egen inställning till teknik. Jag är inte lika rädd längre att vandra omkring i teknikens värld – lika lite som jag är rädd när jag tar mina promenader i naturen:-)

 

Gamlingar på jobbet

albert_einstein

Att vi måste anpassa antalet år vi arbetar till den ökade medellivslängden är ingen nyhet, och det är faktiskt rätt många av oss som kan tänka oss att förlänga yrkeslivet.

Även många av dem som redan är pensionärer hade gärna velat jobba längre enligt en undersökning som AMF gjort.

En gemensam faktor som de båda grupperna anger för att vilja jobba längre, är flexiblare arbetstider. Med flexibilitet på jobbet ökar sannolikheten för att man vill och orkar jobba längre.

Problemet är att många arbetsgivare inte tycker om äldre arbetskraft – de tror att det är dyrt och att äldre medarbetare kanske inte är lika ”hungriga” längre och att de har svårare att lära sig nya grejer.

Båda dessa påståenden är fel, det måste verkligen inte vara dyrt att anställa äldre arbetskraft och att äldre har svårt att ta till sig ny information eller lära sig nya saker är också en myt värd att knackas hål på.

I en rapport till Pensionsåldersutredningen säger professor Boo Johansson att äldre inte har svårare att lära sig nya saker men att det kan ta lite längre tid. Minnet håller sig också rätt intakt upp i 70-75 års ålder så länge hjärnan får intellektuell stimulans.

På sidan 483 i delbetänkandet av Pensionsåldersutredningen står det dessutom att ”Utredningen anser det styrkt i forskningen att dagens äldre i allmänhet har goda intellektuella förutsättningar för att arbeta längre”.

Så var det alltså med den saken.

 

Oj eller Aj!

AFA

Jobbar du på en arbetsplats som har kollektivavtal har du även en försäkring som gäller om du blir skadad på jobbet, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. På del två av grundkursen för försäkringsinformatörer ägnar vi eftermiddagen åt just arbetskada.

Vid besöket hos AFA Försäkring berättar Gunilla Andreasson om vad som kan anses vara en arbetsskada -

•olycksfall på arbetet

•olycksfall under färden till eller från arbetet

•arbetssjukdom

•smittsam sjukdom.

Det är inte alltid självklart att avgöra om det som hänt ”bara” är ett tillbud, det vill säga något som skulle kunna föranlett en skada, eller om det verkligen orsakat en arbetsskada.

För att klargöra om det är det ena eller det andra vidarebefordrar jag ett knep som en försäkringsinformatör lärde mig, att använda orden ”Oj” eller ”Aj”.

Om reaktionen på det som skett är ”Oj!”, då är det som inträffat att betrakta som ett tillbud som bör tas på största allvar, och något behöver åtgärdas för att undvika ett” Aj” i framtiden.

Ett ”Aj” innebär alltså att någon de facto har gjort sig illa och då ska den skadade anmäla det inträffade till arbetsgivaren och till AFA Försäkring.

Har du frågor eller funderingar kring arbetsskada så är det enklast att kontakta AFA.

 

 

Äntligen – pensionsord blir begripliga!

Jag har tillsammans med andra pensionskollegor träffats regelbundet under ett och ett halvt års tid för att prata pensionsord. Det kan tyckas en aning nördigt att ett gäng försäkringsmänniskor sitter på ett stort antal möten och djupt diskuterar huruvida till exempel den korrekta termen ska vara arvsvinst eller riskkompensation.

Anledningen till detta stora projekt, att vi ska försöka enas om en definition av pensionsord, har sitt ursprung i ett initiativ från Pensionsmyndigheten. De föreslog våren 2011 att vi som jobbar med pensioner skulle göra en standard av förekommande ord och att Swedish Standards Institute (SIS) skulle kunna vara en lämplig samarbetspartner.

Huvudskälet till att sätta en standard för pensionsorden är naturligvis att underlätta för dem som är försäkrade. Det ska helt enkelt bli lättare för vanliga människor att exempelvis jämföra olika försäkringars villkor med varandra och veta att alla inblandade parter använder samma ord för samma saker.

Nu när standarden är på plats och alla i branschen förhoppningsvis kommer att använda den i villkor och andra officiella sammanhang, återstår arbetet med att översätta pensionsorden till begriplig svenska. Därför jobbar vi nu vidare med populärversionen av ordlistan som vi beräknar vara klar med under 2014.

Det är verkligen både intressant och roligt att vara involverad i arbetet med ordlistan, jag ser mig nämligen som en representant för alla de människor jag kommer i kontakt med i pensionssammanhang. Människor som många gånger känner sig utlämnade i en värld som uppfattas som full av viktiga val och måsten, och där språkbruket hittills, faktiskt bidrar till oro och frustration.

Trevlig Valborgshelg!

PS: Vi landade i arvsvinst – så gud sig förbarme över det försäkringsbolag som använder något annat begrepp för ”pensionsbehållning eller försäkringskapital från en avliden försäkrad som tillfaller övriga liknande försäkringar” :-)

 

Framgångsfaktorer för en försäkringsinformatör

glas_pask

I förra veckan genomförde vi en grundkurs för försäkringsinformatörer och som vanligt var det en samling intresserade och nyfikna deltagare från alla delar av Sverige.

Det är kul att se hur deltagarna engageras extra mycket av att gå igenom sin egen situation och använda till exempel minpension.se och PTK Rådgivningstjänst.

Eftersom vi dessutom tack vare nätverket Gilla Din Ekonomi har tillgång till representanter från Pensionsmyndigheten, minpension, Collectum och Alecta blir undervisningen direkt från hästens mun, så att säga:-).

Att skaffa grundläggande faktakunskaper kring pension och försäkring är naturligtvis viktigt, men lika viktigt är att fundera över hur man ska nå ut med informationen till kollegorna. Vi brukar fråga de nybakade försäkringsinformatörerena vilka egenskaper de tror är viktiga i deras roll och de framgångsfaktorer vi denna gången enades kring var att:

• Vara social

• Vara intresserad

• Känna till verktygen, exempelvis PTK Rådgivningstjänst och minpension.se.

• Kunna göra det enkelt, ”keep it simple stupid” :-)

• Vara flexibel

• Ha tålamod

• Använda nätverk

• Inte ge rådgivning

Och det är precis det här det handlar om, den som är förtroendevald försäkringsinformatör ska inte vara expert på pension och försäkring. Det viktigaste är att det finns ett engagemang och en vilja att dela med sig av kunskaperna kring vem som gör vad i systemet och hänvisa den som vill ha rådgivning till rätt ställe, nämligen PTK Rådgivningstjänst.

Glad Påsk!

 

ITP-träff i Göteborg

ITP-träff april 2014

Igår var vi på Gothia Towers och träffade 300 engagerade göteborgare som ville få tips kring pensionen. Vi gick igenom tre saker som har betydelse för storleken på den egna pensionen och som ofta är relativt enkla att påverka:

Arbetstid
Påstående: Pensionen påverkas av om du jobbar deltid eller heltid.

Tips: Dela på deltiden, och/eller för över premiepension till den som förlorar pension på att jobba deltid. Gå in på Pensionsmyndighetens hemsida och beställ en blankett

Efterlevandeskydd
Påstående: Efterlevandeskydd kostar pengar och gör din pension lägre.

Tips: Använd PTK Rådgivningstjänst för att anpassa efterlevandeskyddet efter din familjs behov.

Arbetsliv
Påstående: Arbetslivets längd har stor betydelse för storleken på pensionen.

Tips: Fundera över möjligheten/orken/viljan till att jobba längre än 65 år. Gå in på minpension.se och gör en prognos.

Vill du läsa mer och se vilka de ekonomiska effekterna kan bli rekommenderar jag tidningen ”Din tjänstepension” som du kan läsa eller beställa här!

Pensio- när, var, hur?

Gungande pensionär

 

 

 

 

 

 

Det här med den förestående pensionen är sannerligen en fråga som kräver lite eftertanke.

Här är tre frågor du bör fundera över i god tid innan det blir dags att sluta förvärvsarbeta.

Pensio-

När: hur länge vill och orkar du arbeta? Det finns ingen pensionsålder i den allmänna pensionen och tjänstepensionen erbjuder vissa möjligheter att bestämma pensioneringstidpunkt själv.

Var: när du inte längre befinner dig på jobbet på dagarna – var befinner du dig då, hemmavid eller någon annanstans? 

Hur: ska du ta ut all pension samtidigt? Försäkringarna kan se olika ut och ha olika villkor, vilket har betydelse när du funderar över uttag av pensionen.

Faktum är att vi lever allt längre och vi är friska långt upp i åren vilket så klart är positivt och absolut något vi måste ta hänsyn till när vi tänker pension.

 

Nu är det dags för nästa kuvert – det röda!

Röda kuvert

I förra veckan började Collectum skicka ut röda kuvert med uppgifter om tjänstepensionen ITP. Till skillnad från Pensionsmyndighetens orange kuvert som enbart innehåller pensionsuppgifter, består det röda kuvertet av alla de delar som ingår i ITP. Förutom besked om den egna ålderspensionen finns uppgift om eventuellt efterlevandeskydd samt vilken ersättning du har rätt till om du blir sjuk, allt tack vara kollektivavtalet.

I alla sammanhang där jag pratar med människor är det oftast fokus på den egna pensionen, vilket i och för sig kanske inte är så konstigt. Men det är olyckligt om det stora intresset beror på missförstånd och ibland rena felaktigheter, som att det viktigaste för en bra pension är att ha ett eget sparande eller att tjänstepensionen är relativt oviktig i sammanhanget.

En undersökning som minpension.se har gjort visar att framförallt kvinnor självförtroende och dessutom en felaktig bild av hur stor pensionen kan bli.

Mitt råd, för att få en mer korrekt bild av hur pensionssystemet fungerar samt en sannare bild av hur stor pensionen kan bli, är att öppna alla färglada kuvert och läsa. Eller ännu hellre – gå till minpension.se.

Vill du få råd kring din ITP och se hur olika val påverkar din framtida ekonomi är PTK Rådgivningstjänst den rätta platsen att besöka.

Trevlig helg!